Dovolená Rumunsko - dovolená v Rumunsku levně, informace o cestování

Vše o Rumunsku, cestování po Rumunsku, praktické informace pro vaši dovolenou v Rumunsku. Zajímavosti, geografie, kapitoly z rumunské historie a mnoho dalšího.

Bucegi

Pohoří Bucegi se rozkládá na východním okraji Jižních Karpat a tvarem připomíná nepravidelnou podkovu. Samotné zeměpisné zařazení tohoto pohoří je celkem problematické a některé zdroje ho raději začleňují do oblasti Východních Karpat. Jeho rozloha činí 300 km2 a řadí se tak mezi nejvyšší, nejznámější a zároveň nejnavštěvovanější pohoří v Rumunsku. Na východní hranici Bucegi se nacházejí významná horská střediska jako je např. Buşteni a staré lázeňské město Sinaia. Na západní části dosahá k masivu Piatrou Craiului. Na jihovýchodě se svahy pohoří Bucegi pomalu svažují do karpatského předhůří Prahova a na jihozápadní straně zas sousedí jeho údolí s pohořím Leaota. Průměrná nadmořská výška hlavního hřebene pohoří Bucegi činí cca 2 000 metrů nad mořem. Nejvyšší místní horou je Omul, který je 2 507 m vysoký. Zajímavostí tohoto rumunského pohoří je jeho svérázný charakter, kterým připomíná náhorní plošinu. Tento kontrast se vytváří mezi strmými východními, ale i severními a západními svahy a mírně zvlněnou náhorní plošinou hlavního hřebene a dotváří tak nezaměnitelné panorama. Jeho západní srázy se hojně využívají k horolezecké činnosti. V jeho mohutných masivech je základní horninou sericitová břidlice, která tvoří zejména severovýchodní svahy. Na povrchu masivu se nacházejí četné krasové formace, zvětraliny, jeskyně, nádherné soutěsky či idilické závrty. Tyto vznikají vysokou propustností vody, kterou umožňuje zde přítomný vápenitý slepenec a pomáhá tak vytvářet četné zvětraliny, proslulé kamenné hřiby tzv. Babele apod.Z geologického hlediska můžeme v pohoří Bucegi dobře pozorovat činnost čtvrtohorního ledovce. Jsou tu zejména překrásná neckovitá údolí, kamenné morény, jámy a trhliny. Dalším přírodním činitelem modelujícím horstvo jsou místní spodní vody, které působí v různě propustných vrstvách hornin a vytvářejí různé vývěry, prameny a závrty. Další nádherné přírodní útvary vzniklé místní erozí vápence můžeme vidět v údolí řeky Ialomiţa, kde si řeka vytvořila nádherný vápencový masív, v němž stvořila spoustu krásných soutěsek a kotlin.


Nejznámějšími místními jeskyněmi jsou Iolomiţa, Pusturicul, Tătaru. Všechny tyto jeskyně jsou veřejnosti volně přístupné a tím pádem hojně navštěvované.Flóra v oblasti Bucegi je velmi bohatá a jsou zde 3 přírodní rezervace se vzácnými druhy rostlin. Bylo zde zaznamenáno téměř 1200 rostliných druhů, z nichž téměř 70% jsou karpatské endemity. Bucegské lesy jsou hojné na zvěř a můžeme se zde setkat např. s chráněným kamzíkem horským nebo i s velkými šelmami jako je medvěd hnědý.

Dovolená Rumunsko - dovolená v Rumunsku levně, informace o cestování

Pár slovy:dovolená v Rumunsku,fotografie,Rumunsko,tipy na výlet,cestování po Rumunsku,rumunské hory,pohoří v Rumunsku,Banát.
Výběr

Maramureš Pohoří Maramureš patří mezi nejznámější župy Rumunska. Maramureš se nachází v nejsevernější části rumunských Karpat a jeho severní část
..více o Maramureš