Dovolená Rumunsko - dovolená v Rumunsku levně, informace o cestování

Vše o Rumunsku, cestování po Rumunsku, praktické informace pro vaši dovolenou v Rumunsku. Zajímavosti, geografie, kapitoly z rumunské historie a mnoho dalšího.

Klášter Putna

Klášter Putna - rumunsky Mănăstirea Putna byl jedním z nejdůležitějších kulturních a náboženských center založených v celé Jižní Bukovině. Klášter je majetkem rumunské pravoslavné církve a podobně jako desítky dalších klášterů jej nechal vybudovat Štěpán III - Veliký. Klášter se nachází nedaleko Ukrajinských hranic v údolí řeky Putny, která pramení v pohoří Obcina Mare. Štěpán Veliký proslul jako zakladatel mnoha církevních staveb v Moldávii, protože po každém důležitějším vyhraném boji nechal vybudovat nějakou církevní stavbu jako poďekování Bohu za jeho náklonost. Štěpán III Veliký je spolu s některými členy jeho rodiny Putenském klášteře pochován. Místní ikony, kterých je zde opravdu pomálu a náhrobní kameny jsou považovány za mistrovský příklad moldavského lidového umění z dob Štěpána Velikého.Historie

Klášter nechal zbudovat Štěpán III Veliký jako poďekování bohu za vítězství nad Turky, při kterém dobyl 10. července 1466 Chilii. Podle legend stojí klášter na místě dopadu šípu Štěpána III. Historikové se domnívají, že na místě kláštera stála původně tvrz. V kronikách je psáno, že Štěpán Veliký koupil osadu Vicovu de Sus za 200 zlatých a přiřkl jí i s výnosy klášteru Putna.


Putenský klášter byl dokončen během pouhých tří let, ale svého vysvěcení se dočkal až o rok později, protože Moldavané byli zaměstnáni usilovnými boji, které v té době probíhaly. 3. září roku 1470 byl klášter v Putně za přítomnosti Štěpána III a jeho rodiny konečně vysvěcen a brzy po té se stal nejdůležitějším náboženským centrem v oblasti Moldova. Klášterní kostel Putna byl zasvěcen Panně Marii.


Do současné podoby se klášter dostal už v období mezi lety 1653 - 1662, kdy nechal klášter přestavět Vasile Lupu a jeho nástupci. V průběhu let však několikrát změnil svoji podobu. V roce 1480 klášter vyhořel, a proto ho Štěpán III Veliký nechat znovu vystavět. V průběhu 17. století byl klášter stále obléhán nepřátelskými vojsky, která ho nikterak nešetřila a proto musel být v průběhu 18. století výrazně renovován. Roku 1902 klášter poničilo zemětřesení a musel být opět opravován. Ačkoli klášter stojí na půdorysu typickým pro 15. a 16. století, mnoho architektonických prvků je století spíše sedmnáctého. Dlouho se badatelé domnívali, že stavbu kláštera v Putně projektoval řecký architekt Theodor, ale tato informace z Chilijské kroniky se ukázala mylnou.


Klášter v Putně se během své existence stal významným centrem místní kultury. Přicházeli sem různí učenci, kaligrafové a miniaturisté, kteří vytvořili díla velkého historického, literárního i uměleckého významu.


Opevněný klášter Putna je jeden z mála Moldovských klášterů, který nemá nástěnné malby. Klášterní zdi a zvonice měly původně sloužit hlavně k obranným účelům.


Klášterní kostel v Putně je mohutný a velice prostý. Klášterní loď je od předsíně oddělena dvěma ohromnými sloupy. V předsíni je pak pochován kníže Bogdan Jednooký, manželka Petra Rarese a dcera a synovec Štěpána Velikého. V chrámové lodi jsou jsou na čestném místě pod nádhernou klenbou ostatky Štěpána III Velikého a jeho dvou žen. Na nádvoří před kostelem jsou umístěny tři zvony, z nichž ten největší byl odlit již roku 1485. Bohužel naposledy odbíjel v roce 1918, ale prý když se na zvon zazvonilo, bylo zvonění slyšet až do města Suceava. Nevelké místní muzeum vystavuje proslulé Putenské starožitné krajky, stříbrné mince a iluminované rukopisy. Za návštěvu jistě stojí i prohlídka vesničky. Nachází se zde nádherné původní dřevěné domy s vyřezávanými okenicemi a šindelovými střechami, které byste u nás našli snad jen ve skanzenu.

Dovolená Rumunsko - dovolená v Rumunsku levně, informace o cestování

Pár slovy:pohoří v Rumunsku,cestování po Rumunsku,rumunské hory,Rumunsko,tipy na výlet,Banát,dovolená v Rumunsku,fotografie.
Foto ukázky
Gernik013.jpg
Výběr

Rumunsko Rumunsko (rumunsky România, maďarsky Románia, bulharsky Rumnija) je nádherný, rozmanitý a zároveň mystycký stát ležící v jihovýchodní Evropě
..více o Rumunsko

TagCloud
Historie knížectví VALAHIAFagarašPiatra CraiuluiLázně MagnaliaTiblesRumunsko ve století světových válekNejvyšší vodopád a nejkrásnější kaňonKlášter SinaiaDavna historie